Αμφίμαχος

πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας

Με το όνομα Αμφίμαχος ήταν γνωστά δύο πρόσωπα της Ελληνικής μυθολογίας.

  1. Μυθικός βασιλιάς της Ήλιδας και της Ωλένου[1], γιος του Κτεάτου και της Θηρονίκης, εγγονός του Άκτορος, ένας από τους τέσσερις αρχηγούς των Ηλείων στον Τρωικό Πόλεμο . Ξάδελφος του Θάλπιου .[2]
  2. Γιος του Νομίονος βασιλιά των Κάρων , μαζί με τον αδελφό του Νάστη ήταν αρχηγοί τους στον Τρωικό πόλεμο, ήταν σύμμαχοι των Τρώων , όπως μας λέει ο Όμηρος ήταν αγόρια παινεμένα. [3].
  1. Πτυχιακή εργασία Παναγιώτας Μπουσμάδη, Αρχαιολογική Τοπογραφία του Νομού Αχαϊας
  2. Τῶν μὲν ἄρ᾽ Ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην υἷες ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ᾽ ἄρ᾽ Εὐρύτου,Ομήρου Ιλιάς, Ραψωδία Β΄, 620-621
    βασιλείαν δὲ τὴν Ἠλείων Ἀγασθένης ἔσχεν ὁ Αὐγέου καὶ Ἀμφίμαχός τε καὶ Θάλπιος: Ἄκτορος γὰρ τοῖς παισὶν ἀδελφὰς ἐσαγαγομένοις διδύμας ἐς τὸν οἶκον, Δεξαμενοῦ θυγατέρας ἐν Ὠλένῳ βασιλεύοντος, τῷ μὲν ἐκ Θηρονίκης Ἀμφίμαχος, Εὐρύτῳ δὲ ἐκ Θηραιφόνης ἐγεγόνει ΘάλπιοΠαυσανία Ηλιακά Α΄
  3. Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων, οἳ Μίλητον* ἔχον Φθιρῶν τ᾽ ὄρος ἀκριτόφυλλον Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα· ῶν μὲν ἄρ᾽ Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην, Νάστης Ἀμφίμαχός τε Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα, ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ᾽ ἴεν ἠΰτε κούρη νήπιος, οὐδέ τί οἱ τό γ᾽ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον, ἀλλ᾽ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ᾽ Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων Ομήρου Ιλιάς, Ραψωδία Β΄, 620-621