Ανάγλυφος χάρτης χαρακτηρίζεται εκείνος ο χάρτης που με ανάγλυφες παραστάσεις απεικονίζει την μορφή μιας φυσικής επιφάνειας (Γης, Σελήνης κ.λπ.) σε μικρογραφία. Οι ανάγλυφοι χάρτες κατασκευάζονται επί τη βάση χαρτών στους οποίους η μορφή του εδάφους παριστάνεται με χωροσταθμικές καμπύλες*, οι δε επιπεδομετρικές λεπτομέρειες και τα διάφορα αντικείμενα φέρονται με συνθηματικές παραστάσεις.

Ανάγλυφος χάρτης της υδρογείου.

ΚατασκευήΕπεξεργασία

Ευκολότερη μέθοδος δημιουργίας ανάγλυφου χάρτη, είναι αυτή που γίνεται μέσα σε αμμοδοχείο με προσθαφαιρέσεις άμμου. Η συνηθέστερη όμως μέθοδος μόνιμης κατασκευής ανάγλυφου χάρτη είναι η ακόλουθη: Αρχικά γίνεται αντιγραφή, διαδοχικά, όλων των χωροσταθμικών καμπύλων της χαρτογραφούμενης επιφάνειας χωριστά σε διαφανή χάρτη. Στη συνέχεια οι διαφανείς χάρτες αυτοί αντιγράφονται σε ισάριθμα τεμάχια χαρτονιού ή ξύλου, συνήθως σε λεπτά φύλλα κόντρα πλακέ, πάχους ανάλογου της ισοδιάστασης των καμπυλών. Ακολούθως τα τεμάχια αυτά κόβονται (ξακρίζονται) στο ακριβές σχήμα των καμπυλών και επικολλούνται το ένα ύπερθεν του άλλου κατά σειρά και όλα μαζί φέρονται πάνω σε στερεό ξύλινο πίνακα.
Όταν τελικά κολληθούν όλα τα τεμάχια, οι προκύπτουσες γωνιώδεις προεξοχές εξαφανίζονται μετά την παρένθεση κάποιας πλαστικής ουσίας. Τέλος η όλη αυτή κατασκευή τοποθετείται μέσα σε πλαίσιο και χύνεται επ' αυτής καλλιτεχνικός γύψος απ΄ όπου και λαμβάνεται έτσι το αρνητικό πρότυπο που χρησιμεύει στη συνέχεια για τη λήψη πολλών αντιτύπων.
Στη τελική φάση τα αντίτυπα χρωματίζονται ανάλογα με κατάλληλα ελαιοχρώματα προκειμένου η απεικόνιση να είναι περισσότερο πραγματική.

Συνηθέστερη χρήση ανάγλυφων χαρτών γίνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, σε κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, κ.λπ.