Ο αναισθησιολόγος είναι ο ιατρός εκπαιδευμένος επάνω στο κλάδο της αναισθησιολογίας και περιεγχειρητικής ιατρικής.Η Αναισθησιολογία είναι μια ιατρική ειδικότητα που απαιτεί πέντε χρόνια ειδίκευσης. Ο αναισθησιολόγος μετά τα έξι χρόνια σπουδών στην Ιατρική σχολή, ειδικεύεται για πέντε χρόνια στην αναισθησιολογία, η οποία περιλαμβάνει πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση τόσο στην αναισθησιολογία όσο και σε άμεσα σχετιζόμενες ειδικότητες όπως η καρδιολογία, η πνευμονολογία, η εντατική θεραπεία, η επείγουσα ιατρική, η αντιμετώπιση του πόνου και άλλες. Οι αναισθησιολόγοι προκαλούν με χημικά μέσα απώλεια συνείδησης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχείρηση, αντιμετωπίζοντας κάθε καρδιακή η αναπνευστική επιπλοκή που μπορεί να προκύψει. Μπορεί ακόμη να χορηγούν και να παρακολουθούν διάφορους τύπους αγωγής για την ανακούφιση πόνου στη διάρκεια άλλων διαδικασιών, όπως π.χ. σε τοκετό.


http://anaesthesiology.gr/pages/gr/information.php