Στα μαθηματικά, αντίστροφη συνάρτηση είναι η συνάρτηση που αντιστρέφει μια άλλη συνάρτηση με προϋπόθεση ότι η συνάρτηση είναι "1-1". Με αυτό εννοούμε, αν f είναι μια συνάρτηση που αντιστοιχεί το x στο y, δηλ. f(x) = y, τότε η αντίστροφη συνάρτηση της f συμβολίζεται f-1 και αντιστοιχεί το y πίσω στο x, δηλ. f-1(y) = x.[1]

Οι γραφικές παραστάσεις δύο αντίστροφων συναρτήσεων έχουν άξονα συμμετρίας την ευθεία y=x

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Keisler, H. Jerome. «Differentiation» (PDF). Ανακτήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2015. § 2.4 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Inverse functions στο Wikimedia Commons