Ως αντικαπιταλισμός αναφέρεται ένα μεγάλο εύρος κινημάτων, ιδεών και συμπεριφορών που αντιτίθενται στον καπιταλισμό. Οι αντικαπιταλιστές, με αυστηρή απόδοση του όρου, είναι εκείνοι που θέλουν να αντικαταστήσουν τον καπιταλισμό με κάποιας άλλης μορφής οικονομικό σύστημα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία