Από Μοναστηράκι Δράμας

Ο αντικρυστός (αντίκρυ + -ίζω) είναι χορός ελληνικής προέλευσης, εξίσου γνωστός και στην Αρμενία καθώς και σε χώρες των Βαλκανίων.

Η ονομασία του προέρχεται από το γεγονός ότι οι χορευτές έρχονται κατά το χορό μεταξύ τους, πρόσωπο με πρόσωπο. Είναι μικτός χορός και χορεύεται συνήθως από ζευγάρια. Ένας πανομοιότυπος χορός διαδεδομένος στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας, είναι ο καρσιλαμάς.