Στην φυσική, το αντινετρόνιο, είναι ένα υποατομικό σωματίδιο με μέτριο ή σε σπάνιες περιπτώσεις χωρίς ηλεκτρικό φορτίο (ουδετερόνιο) που μαζί με το ποζιτρόνιο συνιστούν τα αντισωματίδια των κεντρικών υποατομικών σωματιδίων, όπως τα ηλεκτρόνια και τα νετρόνια.Επίσης ένα νετρόνιο κι ένα αντινετρόνιο, μπορούν να εκμηδενίσουν τις ακτίνες Γ, ενώ δύο νετρόνια ή δύο αντινετρόνια δεν μπορούν.