Αντιφάτης

πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας

Με το όνομα Αντιφάτης είναι γνωστά τα παρακάτω πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας:


  1. Βασιλιάς των ανθρωποφάγων Λαιστρυγόνων. Μόλις ο Οδυσσέας αποβιβάσθηκε στη χώρα του, ο Αντιφάτης άρπαξε ένα από τους συντρόφους του και τον έφαγε. Στη συνέχεια οι Λαιστρυγόνες κατέστρεψαν όλα τα πλοία του Οδυσσέα εκτός από ένα, με το οποίο ο τελευταίος εξακολούθησε το ταξίδι του προς την Ιθάκη. Για τις πράξεις του αυτές, ο Αντιφάτης έγινε παροιμιώδης τύπος θηριώδους ανθρώπου[1].
  2. Γιος του μάντη Μελάμποδα και της Ιφιάνασσας, αδελφός του Μαντία, πατέρας του Οικλέους και παππούς του Αμφιαράου. Και αυτός ο Αντιφάτης αναφέρεται στην Οδύσσεια (ο 241).
  3. Τρωαδίτης εναντίον του οποίου στον Τρωικό Πόλεμο επιτέθηκε με το ξίφος του ο Πολυποίτης, γιος του Πειρίθου, και τον σκότωσε.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. [12] πλέων οὖν κατῆρε πρὸς Λαιστρυγόνας, καὶ ... τὴν ἑαυτοῦ ναῦν καθώρμισεν ἐσχάτως. Λαιστρυγόνες δ' ἦσαν ἀνδροφάγοι, καὶ αὐτῶν ἐβασίλευεν Ἀντιφάτης. μαθεῖν οὖν Ὀδυσσεὺς βουλόμενος τοὺς κατοικοῦντας ἔπεμψέ τινας πευσομένους. τούτοις δὲ ἡ τοῦ βασιλέως θυγάτηρ συντυγχάνει καὶ αὐτοὺς ἄγει πρὸς τὸν πατέρα. [13] ὁ δὲ ἕνα μὲν αὐτῶν ἁρπάσας ἀναλίσκει, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐδίωκε φεύγοντας κεκραγὼς καὶ συγκαλῶν τοὺς ἄλλους Λαιστρυγόνας. οἱ δὲ ἦλθον ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ βάλλοντες πέτροις τὰ μὲν σκάφη κατέαξαν, αὐτοὺς δὲ ἐβίβρωσκον. Ὀδυσσεὺς δὲ κόψας τὸ πεῖσμα τῆς νεὼς ἀνήχθη, αἱ δὲ λοιπαὶ σὺν τοῖς πλέουσιν ἀπώλοντο.Απολλόδωρου Επιτομή