Το Αντλιοστάσιο, που ονομάζεται επίσης γεώτρηση και σταθμός παροχής πόσιμου νερού, είναι μια εγκατάσταση με αντλίες και εξοπλισμό άντλησης υγρών από το ένα μέρος στο άλλο. Χρησιμοποιείται για μια ποικιλία συστημάτων υποδομής όπως η παροχή νερού σε κανάλια, η αποστράγγιση χαμηλών εκτάσεων και η απομάκρυνση λυμάτων προς χώρους επεξεργασίας αυτών. Πρόκειται για αναπόσπαστο μέρος μιας εγκατάστασης υδροηλεκτρικής ενέργειας με αντλία αποθήκευσης.

Αντλιοστάσιο στο Grave της Ολλανδίας.
Αντλιοστάσιο στο Grave της Ολλανδίας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία