Αντωνυμία

μέρος του λόγου

Αντωνυμία είναι ένα από τα κλιτά μέρη του λόγου που χρησιμοποιείται για να δηλώνει ουσιαστικό ή επίθετο που παραλείπεται (π.χ αυτός, μου, εαυτός, ποιος, πάντες, έκαστος, άλλος, δικός, τούτος, εγώ).

Οι αντωνυμίες χωρίζονται σε 9 υποκατηγορίες, οι οποίες είναι οι:

  • προσωπικές (εγώ, εσύ, εμείς, εσείς)
  • δεικτικές (τούτος, εκείνος)
  • οριστικές (αυτός)
  • κτητικές (μου, σου, μας, σας)
  • αυτοπαθείς (σε αυτόν)
  • αλληλοπαθητικές (αλλήλων, αλλήλοις, αλλήλους)
  • ερωτηματικές (πόσο, ποιός)
  • αόριστες (πάντες, έκαστος, άλλος, έτερος)
  • αναφορικές (ό,τι, όσος, που,οποίος)