Στη μουσική αξία είναι η διάρκεια μιας νότας.

Οι αξίες είναι επτά:

  • Το ολόκληρο διαρκεί 4 χρόνους
  • το μισό 2 χρόνους
  • το τέταρτο 1 χρόνο
  • το όγδοο μισό χρόνο
  • το δέκατο έκτο τον μισό χρόνο από το όγδοο
  • το τριακοστό δεύτερο τον μισό από το δέκατο έκτο
  • το εξηκοστό τέταρτο τον μισό απ' το τριακοστό δεύτερο.

Οι αξίες παίρνουν το όνομά τους απ' το πόσες φορές χωράνε μέσα στο ολόκληρο. Για παράδειγμα το δέκατο έκτο ονομάζεται έτσι επειδή χωράνε 16 δέκατα έκτα στο ολόκληρο, 32 τριακοστά δεύτερα, 64 εξηκοστά τέταρτα, 8 όγδοα, 4 τέταρτα, 2 μισά.

Δέντρο αξιών.png