Απεργοσπάστης είναι κάποιος που δουλεύει παρότι στον χώρο εργασίας του έχει κηρυχθεί απεργία.

Οι απεργοσπάστες μπορεί να είναι εργαζόμενοι που προσελήφθησαν κατά την διάρκεια της απεργίας, ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή[εκκρεμεί παραπομπή]. Η χρήση απεργοσπαστών είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ωστόσο αρκετές χώρες έχουν περάσει νόμους οι οποίοι να απαγορεύουν την χρήση τους[εκκρεμεί παραπομπή], καθώς υποσκάπτουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι απεργοσπάστες χρησιμοποιούνται περισσότερο στις ΗΠΑ παρά σε οποιαδήποτε άλλη δυτική χώρα[1].

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Norwood, Strikebreaking and Intimidation, 2002.