Αποδελτίωση Τύπου είναι η διαδικασία με την οποία επιλεγμένα άρθρα με ενδιαφέρουσα θεματολογία, καταχωρούνται "ως έχουν" και αρχειοθετούνται ώστε να είναι προσβάσιμα και επεξεργάσιμα με την πρώτη αναζήτηση. Μπορεί να είναι και υπηρεσία κατά την οποία ο πελάτης αναθέτει σε ειδικευμένη εταιρία την παρακολούθηση συγκεκριμένης θεματολογίας και την οποία του την παραδίδει σε επεξεργασμένη μορφή, διατηρώντας την αρχική μορφή του εντύπου.