Στην λογιστική, αποθεματικά είναι τα κέρδη που δεν διανέμονται στους μετόχους της επιχείρησης, αλλά παρακρατούνται σ’ αυτή (παρακρατηθέντα / αδιανέμητα κέρδη). Συγκεκριμένα, η εταιρεία μεταφέρει τα αποθεματικά κέρδη σε ειδικό λογαριασμό, για να τα χρησιμοποιήσει ως αντιστάθμισμα σε περίπτωση μελλοντικών ζημιών.[1]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Αποθεματικό Κεφάλαιο (Valuation reserve) - ορισμός». Ευρετήριο Οικονομικών Όρων. 23 Ιουνίου 2013. Ανακτήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2020.