Ο Αποπνέων άνεμος είναι όρος κυρίως της ναυτικής μετεωρολογίας με τον οποίο χαρακτηρίζεται η τελευταία βαθμίδα της ολοένα και πιο φθίνουσας έντασης "απακμάζοντος ανέμου" εκείνης δηλαδή που αντιλαμβάνεται κανείς πριν "κοπάσει" ή "πέσει", κατά τα κοινώς λεγόμενα, ο άνεμος και επέλθει άπνοια. Στην ουσία ο αποπνέων άνεμος είναι τη στιγμή εκείνη "Υποπνέων", ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό 1 της κλίμακας Μποφόρ.
Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ο μεν "αποπνέων" προέρχεται από άνεμο που έπνεε με μεγαλύτερη ένταση, και "απακμάζων" (στο πέσιμό του) κατέστη "υποπνέων", ενώ ο κυρίως "υποπνέων" δεν προέρχεται απαραίτητα από πτώση έντασης και είναι αδιάφορο αν θα κοπάσει ή το αντίθετο να "επακμάσει" (να δυναμώσει). Συνεπώς δεν θα πρέπει να συγχέονται ο αποπνέων άνεμος με τον υποπνέοντα άνεμο.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία