Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Ελλάδα)

μοναδικός αριθμός που εκδίδουν οι ΔΟΥ (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες), που χαρακτηρίζει φορολογικές οντότητες στην Ελλάδα

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου γνωστός ως Α.Φ.Μ.[εκκρεμεί παραπομπή] είναι ένας εννεαψήφιος αριθμός ο οποίος αποδίδεται από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) της Ελλάδας στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Καθιερώθηκε με τον Νόμο 2515/1997.[1]

Α.Φ.Μ. υποχρεούται να έχουν οι πολίτες άνω των 12 για να κάνουν φορολογική δήλωση.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «ΝΟΜΟΣ 2515/1997 (Κωδικοποιημένος) - ΦΕΚ Α 154/25.07.1997». www.kodiko.gr. Ανακτήθηκε στις 29 Ιουνίου 2023. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία