Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Ελλάδα)

μοναδικός αριθμός που εκδίδουν οι ΔΟΥ (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες), που χαρακτηρίζει φορολογικές οντότητες στην Ελλάδα

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου γνωστός ως ΑΦΜ [1] είναι ένας εννεαψήφιος αριθμός ο οποίος αποδίδεται από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) της Ελλάδας στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.

ΑΦΜ υποχρεούται να έχουν οι πολίτες άνω των 18 για να κάνουν φορολογική δήλωση.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. https://ti-einai.gr/afm/ Ορισμός του ΑΦΜ>

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία