Αριστοκρατικοί αποκαλούνται τα ανώτερα και θεωρούμενα καλύτερα μέλη μιας κοινωνίας.

Ειδικότερα στην Αρχαία Ελλάδα, έτσι ονομάζονταν οι πολιτικές παρατάξεις οι οποίες προασπίζονταν την αριστοκρατία.

Σε κάθε πόλη-κράτος υπήρχε ένα όργανο το οποίο απαρτιζόταν από τους ευγενείς, για παράδειγμα η σύγκλητος στην αρχαία Ρώμη. Τα μέλη του συνήθως ήταν γαιοκτήμονες με μεγάλη περιουσία. Αυτοί οι κοινωνικοί τους τίτλοι κληροδοτούταν και στα παιδιά τους. Με τη δημιουργία των πρώτων πόλεων, η εξουσία μεταβιβάζεται σιγά-σιγά από τον βασιλιά στους ευγενείς (άριστοι όπως αποκαλούνταν τότε). Μετά την εμφάνιση και των πολιτικών τους αντιπάλων, των δημοκρατικών, ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το πολίτευμα της πόλης.