Η Αρχαία Πύλος Μεσσηνίας ή Νηλήιον ήταν η πρωτεύουσα πόλη του αρχαίου Κράτους της Πύλου ή Βασιλείου της Πύλου της Αρχαίας Μεσσηνίας, διερευνάται σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Πυλίας. Δεν ταυτίζεται με την σύγχρονη πόλη της Πύλου.