Αρχαιοσεισμολογία

η μελέτη σεισμών του παρελθόντος από την ανάλυση αρχαιολογικών θέσεων

Με τον όρο αρχαιοσεισμολογία εννοείται η μελέτη σεισμών του παρελθόντος από την ανάλυση αρχαιολογικών θέσεων. Τέτοιου είδους αναλύεις αποδίδουν συνήθως άγνωστες πληροφορίες για σεισμικά γεγονότα που δεν έχουν ιστορικά καταγραφεί. Τέτοιου είδους δεδομένα βοηθούν επίσης στην τεκμηρίωση σεισμικού κινδύνου σε περιοχές με μεγάλες περιόδους επαναφοράς εξαιρετικά καταστροφικών σεισμών[1]. Το 1991, σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σηματοδοτήθηκε η έναρξη της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της αρχαιοσεισμολογίας, που περιγράφθηκε ως «μελέτη των αρχαίων σεισμών και των κοινωνικών, πολιτιστικών, ιστορικών και φυσικών επιδράσεών τους»[2].

Αρχαιολογικό αρχείο

Επεξεργασία

Το αρχαιολογικό αρχείο φέρει τρεις διαφορετικές μαρτυρίες σεισμικής δραστηριότητας.

  • Τα αρχαιολογικά υπολείμματα εκτοπίζονται από ένα ενεργό ρήγμα[3].
  • Τα υπολείμματα και αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε στρώματα καταστροφής και σχετίζονται με την υποχώρηση του έδαφος ή τη δόνησή του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι σήμερα για τη χρονολόγηση των ζημιών του σεισμού. Επίσης, άλλα αρχαιολογικά στοιχεία, όπως επισκευές, η εγκατάλειψη ενός τόπου ή αρχιτεκτονικές αλλαγές, μπορούν να συμβάλλουν στον εντοπισμό των αρχαίων σεισμών[4].
  • Τα αρχαία κτίρια και άλλες ανθρωπογενείς δομές είναι δυνατόν να μελετηθούν για σημάδια της αρχαίας σεισμικής καταστροφής, που σχετίζονται συχνά με τη δόνηση του εδάφους[5].

Παραπομπές και σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Giner-Robles, J.L.· και άλλοι. «Archaeoseismology as an emerging science». Sequridad Y Medio Ambiente. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 18 Μαρτίου 2016. Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2016. 
  2. Sintubin, Manuel (2012). «Archaeoseismology». Στο: Beer, Michael and Kougioumtzoglou, A. Ioannis and Patelli, Edoardo and Au, Siu-Kui Ιvan. Encyclopedia of Earthquake Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. σελίδες 1–17. ISBN 978-3-642-36197-5. 
  3. Altunel, E. et al (2003). «Earthquake faulting at ancient Cnidus, SW Turkey». Turkish Journal of Earth Sciences 12 (1): 137–151. 
  4. Marco, S. (2008). «Recognition of earthquake-related damage in archaeological sites: examples from the Dead Sea fault zone». Tectonophysics (453): 148–156. 
  5. Silva, P.G. et al (2009). «Surface and subsurface palaeoseismic records at the ancient Roman city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, Cádiz (south Spain)». Geological Society of London. Special Publication: 93–121. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία