Ένα αρχείο κειμένου (αγγλ.: text file) είναι αρχείο που αποτελείται από κείμενο διατεταγμένο σε γραμμές.

Αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους τύπους αρχείων. Για αυτόν το λόγο υπάρχουν εγκατεστημένα προγράμματα για να ανοίγουν αυτού του είδους τα αρχεία:

  • στα Windows υπάρχει το Σημειωματάριο (Notepad) ή το Wordpad, με το τελευταίο να είναι πιο εξελιγμένο από το πρώτο.
  • στο Mac OS X και στα λειτουργικά τύπου Unix υπάρχουν διάφοροι διορθωτές κειμένου: vim, nano, gedit, Kate, κλπ.

Επίσης στις παραπάνω πλατφόρμες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το LibreOffice Writer.

Μια κοινή κατάληξη των ονομάτων των αρχείων κειμένου είναι .txt, που προκύπτει από τον αγγλικό όρο «text file», που σημαίνει αρχείο κειμένου. Η τελεία που προηγείται της κατάληξης δηλώνει το τέλος του ονόματος του αρχείου που δίνουμε εμείς και την αρχή της επέκτασης δηλαδή του είδους του αρχείου (filetype).

Δυνατότητες

Επεξεργασία

Στην περίπτωση που υποστηρίζεται μορφοποίηση, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει έντονη γραφή (bold) και πλάγια γράμματα (italics), να αλλάξει τη γραμματοσειρά και να αυξήσει ή να μειώσει το μέγεθος των γραμμάτων.

Για παράδειγμα, οι δυνατότητες του Wordpad των Windows φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

 
Δυνατότητες Επεξεργαστή Απλού Κειμένου (Wordpad)

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία