Ο αρχιερέας είναι ιερατικό αξίωμα στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό.

Στον Ιουδαϊσμό έπαψε να υφίσταται με την καταστροφή του Ναού της Ιερουσαλήμ, ενώ στις παραδοσιακές χριστιανικές Εκκλησίες το αξίωμα του αρχιερέα ταυτίζεται με του επισκόπου.