Τύποι ασύρματης σύνδεσης Επεξεργασία

Ασύρματο PAN Επεξεργασία

Το ασύρματο Δίκτυο Πρσωπικής περιοχής / κάλυψης (WPAN) διασυνδέει περιοχές σε μια σχετικά μικρή περιοχή, συνήθως σε ανθρώπινη πρόσβαση. Για παράδειγμα, οι συχνότητες Bluetooth και αόρατο υπέρυθρο (Infrared) φως παρέχουν ένα WPAN για διασύνδεση ακουστικών με ένα φορητό υπολογιστή. Το ZigBee επίσης υποστρίζει WPAN εφαρμογές. Τα Wi-Fi PAN γίνονται κοινά (2010) καθώς οι σχεδιαστές συσκευών αρχίζουν να ενοποιούν το Wi Fi σε μια ποικιλία καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι δυνατότητες "My WiFi" της Intel και "virtual Wi-Fi" των Windows 7 έκαναν το Wi Fi PAN πιο απλό και πιο εύκολο στο στήσιμο και το configure

Ασύρματο LAN Επεξεργασία

Ένα Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WLAN) συνδέει δύο ή περισσότερες συσκευές χρησιμοποιώντας μια μέθοδο ασύρματης κατανομής, παρέχοντας μια σύνδεση μέσω ενός σημείου πρόσβασης (Access Point) στο ευρύτερο ιντερνετ. Η χρήση των τεχνολογιών spread-spectrum ή OFDM δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να κινούνται γύρω από μια τοπική περιοχή κάλυψης, και να παραμένουν συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

  • Wi-Fi: Το "Wi-Fi" είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ασύρματα τοπικά δίκτυα τύπου 802.11, αν και τεχνικά είναι ένα δηλωμένο πρότυπο αλληλεπιδραστικότητας ανάμεσα σε συσκευές 802.11
  • Fixed Wireless Data: Αυτό εφαρμόζει συνδέσεις σημείο προς σημείο (Point to point) ανάμεσα σε υπολογιστές ή δίκτυα σε δύο απομακρυσμένες περιοχές συχνά χρησιμοποιώντας αφοσιομένα μικρο κύματα ή κωδικοποιημένες (Modulated) δέσμες φωτός laser σε γραμμές μονοπατιών (sight path). Χρησιμοποιείται συχνά για να συνδέσει δίκτυα σε δύο ή περισσότερα κτίρια χωρίς την εγκατάσταση ενσύρματης σύνδεσης.

Ασύρματο MAN Επεξεργασία

Τα Ασύρματα Μητροπολιτικά Δίκτυα (Wireless Metropolitan Area Networks) είναι ένας τύπος από ασύρματα δίκτυα που συνδέουν διάφορα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN).

  • To WiMAX είναι ένας τύπος από Ασύρματα Μητροπολιτικά Δίκτυα(WMAN) και περιγράφεται από το πρότυπο 802.16 της ΙΕΕΕ.

Ασύρματο WAN Επεξεργασία

Ένα ασύρματο δίκτυο ευρείας περιοχής είναι μία μορφή ασύρματου δικτύου. Η μεγαλύτερη εμβέλεια ενός δικτύου ευρείας ευρείας περιοχής συγκρινόμενου με ενός τοπικού δικτύου, απαιτεί διαφορετική τεχνολογία. Όλα τα ασύρματα δίκτυα μεταφέρουν δεδομένα υπό μορφή τηλεφωνικών κλήσεων, ιστοσελίδων και βίντεο.

Κινητές (Mobile) συσκευές δικτύου Επεξεργασία

Χρήσεις Επεξεργασία

Περιβαλλοντικές ανησυχίες και κίνδυνοι υγείας Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Επιπλέον μελέτη Επεξεργασία

  • Tanenbawn, Andrew (2003). Δίκτυα Υπολογιστών. Κλειδάριθμος;. ISBN 9789602096895.