Στη φυσική η αταξία ορίζεται ως εξής: Ένα σύστημα είναι άτακτο όταν υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να ανακατανεμηθούν τα συστατικά που το απαρτίζουν σε διαφορετικές μικροκαταστάσεις χωρίς να αλλάζουν σημαντικά οι μετρήσιμες μακροσκοπικές του ιδιότητες.

ΕυταξίαΕπεξεργασία

Αντίθετα, ένα εξαιρετικά εύτακτο σύστημα μπορεί πολύ εύκολα να διαταραχθεί, με αποτέλεσμα οι μακροσκοπικές του ιδιότητες να αλλάξουν δραστικά, αν εκείνο ανακατανεμηθεί.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία