Η ατμοσφαιρική αστάθεια είναι μια κατάσταση κατά την οποία η ατμόσφαιρα της Γης γενικά θεωρείται ότι είναι ασταθής και ως εκ τούτου ο καιρός  υπόκειται σε υψηλό βαθμό μεταβλητότητας μέσω της απόστασης και του χρόνου. Η ατμοσφαιρική σταθερότητα είναι το μέτρο της τάσης της ατμόσφαιρας για την ενθάρρυνση ή την αποθάρρυνση κατακόρυφων κινήσεων, οι οποίες συσχετίζονται άμεσα με πολλούς τύπους καιρικών συστημάτων και με τη σοβαρότητά τους. Σε ασταθείς συνθήκες, μια ανυψωμένη μάζα αέρα θα είναι θερμότερη από τον περιβάλλοντα αέρα σε μεγάλο υψόμετρο. Επειδή θα είναι πιο ζεστή, θα είναι λιγότερο πυκνή και θα είναι επιρρεπής σε περαιτέρω άνοδο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αναπτύξεων νεφών, τα οποία μπορεί να καταλήξουν τελικά ως καταιγιδοφόρα νέφη, ανάλογα με το μέτρο της ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Ανάπτυξη καταιγίδας με συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας στη Μύκονο.

Δείκτες μέτρησης της αστάθειας και επιπτώσεις σταθερής/ασταθούς ατμόσφαιρας Επεξεργασία

Στη μετεωρολογία, η αστάθεια μπορεί να περιγραφεί με  διάφορους δείκτες, όπως o αριθμός Richardson, o Lifted Index , ο K-index, o δείκτης CAPE και ο Showalter. Οι δείκτες αυτοί, καθώς και η ατμοσφαιρική αστάθεια η ίδια, συνεπάγονται μεταβολές της θερμοκρασίας μέσα στην τροπόσφαιρα ανάλογα με το υψόμετρο. Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής αστάθειας σε υγρές ατμόσφαιρες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη Καταιγίδας, η οποία πάνω από θερμούς ωκεανούς μπορεί να αναπτυχθεί σε τροπικό κυκλώνα. Σταθερές ατμόσφαιρες συνδέονται με ψιλόβροχο, ομίχλη, αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση και έλλειψη αναταραχής.

Δείτε επίσης Επεξεργασία