Άνοιγμα κυρίου μενού

Στην Αρχαία Αθήνα Ατταλιστές λέγονταν εκείνοι που συγκροτούσαν ιδιαίτερο σύλλογο που έμεινε γνωστός ως Κοινόν των Ατταλιστών ή Σύνοδος των Ατταλιστών. Ονομάσθηκαν έτσι προς τιμή του Αττάλου Β΄, Βασιλέως της Περγάμου που είχε αναδειχθεί προστάτης των περί τον Διόνυσο καλλιτεχνών. Αυτούς ένωσε σε σύλλογο ο Κράτων, ο γιος του Ζωτίχου.

Τα μέλη του "Κοινού των Ατταλιστών" εκλέγονταν από τα μέλη του συλλόγου των τεχνιτών της Τέω και διατηρούσαν ως κέντο τους το εκεί "Αττάλειον" και ως κανονισμό ακολουθούσαν τον "ιερό νόμο" (καταστατικό) του ιδρυτή τους.