Για άλλες χρήσεις, δείτε: Αυχένας (αποσαφήνιση).

Ο αυχένας (κοινώς σβέρκος) είναι άνω τμήμα της σπονδυλικής στήλης. Πρόκειται για διάταξη επτά διαδοχικών οστών, των λεγόμενων αυχενικών σπονδύλων, που στηρίζουν το κρανίο.

Ανατομία του αυχένα

Σύντομη ανατομική

Επεξεργασία

Η εγκάρσια διάταξη των νευροανατομικών στοιχείων του αυχένα μπορεί να περιγραφεί, αν νοερά φαντασθούμε μια βελόνη που «τρυπάει» τον λαιμό μας από μπροστά προς τα πίσω, δηλαδή από το σπονδυλικό σώμα και βγαίνοντας από την ακανθώδη απόφυση του σπονδύλου. Η βελόνα θα συναντήσει στη διαδρομή της τα εξής ανατομικά στοιχεία (αναφέρεται κατά προσέγγιση το πάχος τους):

 • 1a επιλογή: Πρόσθιος επιμήκης σύνδεσμος + σπονδυλικό σώμα και οπίσθιο περιόστεο τού σπονδυλικού σώματος: Πάχος 25mm.
 • 1b επιλογή: Ινώδης δακτύλιος δίσκου μπροστά - Πηκτοειδής πυρήνας - Ινώδης δακτύλιος πίσω: Πάχος 25-26mm
 • 2. Οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος αυχένα (Posterior Longitudinal Ligament): Πάχος 1mm.
 • 3. Επισκληρίδιος χώρος: Περιέχει λίπος, φλέβες και λεμφαγγεία: Πάχος 2.5mm.
 • 4. Σκληρή μήνιγγα και αραχνοειδής μήνιγγα (κολλημένες μαζί): Πάχος 1mm.
 • 5. Υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος με εγκεφαλονωτιαίο υγρό: Πάχος 2mm.
 • 6. Χοριοειδής μήνιγγα (κολλημένη στο νωτιαίο μυελό, με πολλά αγγεία): Πάχος 0.5mm.
 • 7. Νωτιαίος μυελός (Spinal Cord): Μέγιστο πάχος 15mm
 • 8. Χοριοειδής μήνιγγα (κολλημένη στο νωτιαίο μυελό, με πολλά αγγεία):Πάχος 0.5mm.
 • 9. Υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος με εγκεφαλονωτιαίο υγρό: Πάχος 2mm.
 • 10. Σκληρή μήνιγγα και αραχνοειδής μήνιγγα (κολλημένες μαζί): Πάχος 1mm.
 • 11. Επισκληρίδιος χώρος: Περιέχει λίπος, φλέβες και λεμφαγγεία: Πάχος 2.5mm.
 • 12. Ωχρός σύνδεσμος και πέταλα του σπονδυλικού τόξου: Πάχος 3-5mm.[1],[2],[3]

Υπερακάνθιος μυς -Εκφύεται από τον υπερακάνθιο βόθρο. -Καταφύεται στο άνω εντύπωμα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. -Ενέργεια του είναι η απαγωγή βραχίονα.

Υπακάνθιος μυς -Εκφύεται από τα έσω 2/3 της ακάνθου της ωμοπλάτης. -Καταφύεται στο μείζων βραχιόνιο όγκωμα. -Στρέφει προς τα έσω το βραχίονα, σταθεροποιεί τη γληνοβραχιόνια άρθρωση μαζί με άλλους στροφείς.

Υποπλάτιος -Εκφύεται από τον υποπλάτιο βόθρο. -Καταφύεται στο ελάσσων βραχιόνιο όγκωμα. -Στρέφει προς τα έσω το βραχίονα και προσάγει το βραχίονα.

Ελάσσων στρογγύλος -Εκφύεται από την άνω μοίρα του έξω χείλους της ωμοπλάτης. -Καταφύεται στο κάτω εντύπωμα του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος

Μείζων στρογγύλος -Εκφύεται από την οπίσθια επιφάνεια της κάτω γωνίας της ωμοπλάτης. -Καταφύεται στο έσω χείλος του δικέφαλου βραχιονίου μυός. -Στρέφει προς τα έξω τον βραχίονα, συγκρατεί την κεφαλή, προσάγει και στρέφει προς τα έσω τον βραχίονα.

Μείζων ρομβοειδής -Εκφύεται από τις άκανθες των σπονδύλων Θ2 - Θ5 και υπερακάνθιων συνδέσμων του. -Καταφύεται στο έσω χείλος της ωμοπλάτης. -Στρέφει προς τα έσω το βραχίονα.

Ελάσσων ρομβοειδής -Εκφύεται από τις άκανθες και υπερακάνθιους συνδέσμους των Α7-Θ1. -Καταφύεται στο έσω χείλος της ωμοπλάτης κοντά στην ωμοπλατιαία άκανθα. -Επαναφέρει την ωμοπλάτη και την στρέφει προς τα έσω.

Πρόσθιος οδοντωτός -Εκφύεται από τις πλευρές 1-9 και περιτονία που καλύπτει τα μεσοπλεύρια διαστήματα. -Καταφύεται στο πρόσθιο έσω χείλος της ωμοπλάτης. -σταθεροποιεί την ωμοπλάτη, απάγει το βραχιόνιο, βοηθά την έξω στροφή της ωμοπλάτης.

Τα νεύρα της περιοχής του αυχένος

Επεξεργασία
 • Έλασσον ινιακό νεύρο (Ρίζες Α2,Α3): Αισθητικό νεύρο για την ινιακή χώρα.
 • Εξω Θωρακικό νεύρο (Α5,Α6): Κινητικό νεύρο για τον μείζονα Θωρακικό μύ.
 • Εξω δερματικό του βραχίονος (Α7): Αισθητικό νεύρο.
 • Εξω δερματικό τού πήχεος (Α5,Α6): Αισθητικό νεύρο.
 • Εσω Θωρακικό νεύρο (Α8,Θ1): Κινητικό νεύρο για τον ελάσσονα θωρακικό μυ.
 • Εσω δερματικό του βραχίονος (Α7 και Α8): Αισθητικό νεύρο του βραχίονος.
 • Εσω δερματικό τού πήχεος (αντιβραχίου)(Α7 και Α8): Αισθητικό νεύρο πήχεος.
 • Θωρακοραχιαίο νεύρο (Α5,Α6,Α7,Α8): Κινητικό νεύρο, πρός τον πλατύ ραχιαίο μυ.
 • Κερκιδικό νεύρο (Α5,Α6,Α7,Α8): Μικτό Νεύρο, γιά τό άνω άκρο.
 • ΚΑΚ: Κατιών Αυχενικός Κλάδος (Α2,Α3): Κινητικό πρός πρόσθιους τραχηλικούς μύες.
 • KKY: Κατιών Κλάδος Υπογλωσσίου Νεύρου (ΧΙΙ): Κρανιακό νεύρο. Αναστόμωση προς ΚΑΚ.
 • Μακρό Θωρακικό νεύρο του Bell (Α4,Α5 και Α6): Κινητικό νεύρο, για τον πρόσθιο οδοντωτό μυ.
 • Μασχαλιαίο νεύρο (Α5 και Α6): Μικτό νεύρο, άνω άκρου, για τον δελτοειδή μυ.
 • Μείζον ινιακό νεύρο (Α2): Ραχιαίος αισθητικός κλάδος Α2 νεύρου, προς το δέρμα του ινίου.
 • Μείζον ωτιαίο νεύρο (Α2,A3): Αισθητικό νεύρο, κυρίως για το πτερύγιο του ωτός.
 • Μέσο νεύρο (Α6,A7,A8,Θ1): Είναι το σπουδαιότερο μικτό νεύρο του άνω άκρου. Θεωείται ως «η προέκταση του εγκεφάλου στον χώρο». Ελέγχει την αδρή (grasp) και λεπτή σύλληψη (pinch).
 • Μυοδερματικό νεύρο (Α5,A6,A7): Μικτό νεύρο (Δικέφαλος Βραχιόνιος μυς, δέρμα πήχεος, κλπ)
 • Νεύρο τραπεζοειδούς μυός (Α3,Α4): Κινητικό νεύρο για τον Τραπεζοειδή μυ.
 • Νεύρο στερνοκλειδομαστοειδούς (Α2): Κινητικό νεύρο (+Κλάδος Παραπληρωματικού,ΧΙ)
 • Οπίσθιο (ραχιαίο) δερματικό του βραχίονος (Α5-Α8)
 • Οπίσθιο (ραχιαίο) δερματικό του πήχεος (Α5-Α8).
 • Ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης (Α5): Κινητικό νεύρο προς ρομβοειδείς και ανελκτήρα ωμοπλάτης.
 • Υπερκλείδιο Οπίσθιο νεύρο (Α3,Α4): Αισθητικό νεύρο προς το δέρμα της υπερκλείδιας χώρας.
 • Υπερκλείδιο Μέσο νεύρο (Α3,Α4): Αισθητικό νεύρο, προς το δέρμα του ώμου.
 • Υπερκλείδιο Πρόσθιο νεύρο (Α3,Α4): Αισθητικό νεύρο προς δέρμα του ανώτερου θώρακα.
 • Υπινίδιο νεύρο (Α1): Ραχιαίος κλάδος τού Α1 νεύρου προς τους ινιοαυχενικούς μύες.
 • Υποκλείδιο νεύρο (Α5,Α6): Κινητικό νεύρο προς τον υποκλείδιο μυ.
 • Υποπλάτιο Ανω νεύρο (Α5,Α6,Α7,Α8,Θ1)): Κινητικό νεύρο, προς τον υποπλάτιο μυ.
 • Υποπλάτιο Κάτω,νεύρο (Α5,Α6,Α7,Α8,Θ1): Κινητικό νεύρο, προς τον μείζονα στρογγύλο μυ.
 • Υπερπλάτιο νεύρο (Α5,Α6): Κινητικό νεύρο προς τον υπερακάνθιο και τον υπακάνθιο μυ.
 • Υποδερμάτιο,ή Δερματικό του Τραχήλου (Α2,και Α3): Αισθητικό νεύρο για το δέρμα του τραχήλου.
 • Φρενικό νεύρο (Α2 και Α3): Κινητικό Νεύρο για το διάφραγμα.
 • Ωλένιο νεύρο (Ρίζες Α8 και Θ1): Μικτό Νεύρο, για το άνω άκρο.[1],[2],[3]

Υποκλείδιος -Εκφύεται από το έσω τμήμα 1ης πλευράς. -Καταφύεται στη μεσότητα της κλείδας. -Σταθεροποιεί την κλείδα, ελκύει προς τα κάτω.

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. 1,0 1,1 Sobotta, Atlas den Anatomie des Menchen, Munchen, 1972
 2. 2,0 2,1 Wermenr Platzer,Textbook of Anatomy, Spriger Verlag, 1985
 3. 3,0 3,1 Χαράλαμπος Γκούβας: Χειρουργική Νευροανατομία και Ορθοπεδική Νευρολογία, Α έκδοση 91989) και Β΄ έκδοση (2011)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία