Οι Φιννικές γλώσσες ή Βαλτοφιννικές γλώσσες είναι κλάδος της οικογένειας των Ουραλικών γλωσσών που ομιλούνται γύρω από την Βαλτική Θάλασσα από τους Φίννους, κυρίως στη Φινλανδία και την Εσθονία, από περίπου 7 εκατομμύριους άνθρωπους.

Παραδοσιακά έχουν αναγνωριστεί οκτώ Φιννικές γλώσσες.[1] Οι μείζονες σύγχρονοι εκπρόσωποι της οικογένειας είναι τα Φινλανδικά και τα Εσθονικά, οι επίσημες γλώσσες των αντίστοιχων εθνικών κρατών τους.[2] Οι άλλες Φιννικές γλώσσες στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας είναι τα Ιγγρικά και τα Βοτικά, που ομιλούνται στην Ιγγρία πλησίον του φινλανδικού κόλπου· και τα Λιβονικά, που ομιλούνταν κάποτε γύρω από τον Κόλπο της Ρίγας. Βορειοανατολικότερα ομιλούνται τα Καρελικά, τα Λουδικά και τα Βεψικά, στην περιοχή των λιμνών Ονέγκα και Λάντογκα.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Saarinen, Sirkka; Siitonen, Kirsti; Vaittinen, Tanja, επιμ. (2010). «Itämerensuomen seuraava etymologinen sanakirja». Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. 259. http://www.sgr.fi/sust/sust259/sust259_junttila.pdf. 
  2. Finnic Peoples at Encyclopædia Britannica