Η βανιλίνη είναι φαινολική αλδεΰδη που χρησιμοποιείται ως αρωματικό στην ζαχαροπλαστική σε αντικατάσταση της φυσικής βανίλιας, καθόσον λόγω της βιομηχανοποιημένης παραγωγής της, έχει εξαιρετικά χαμηλότερη τιμή από την φυσική βανίλια. Υπάρχει η φυσική βανιλίνη, που προέρχεται από το εκχύλισμα της βανίλιας αλλά και η χημική που συντίθεται στο εργαστήριο. Η χημική είναι αυτή που διατίθεται στην αγορά λόγω της ευκολίας παραγωγής της. Έχει χημικό τύπο C8H8O3.

Ο χημικός τύπος της βανιλίνης

Οργανοληπτικά ωστόσο διαφοροποιείται από την φυσική βανίλια, αφού η φυσική περιέχει και άλλες αρωματικές ενώσεις.

Παρόλο που η ακριβής διαδρομή της βιοσύνθεσης της βανιλίνης στο είδος Vanilla planifolia (Βανίλια η πλατύφυλλος) δεν είναι πλήρως γνωστή, είναι ευρέως αποδεκτό ότι το βιοσυνθετικό μονοπάτι της βανιλίνης ανήκει στο ευρύτερο μεταβολικό μονοπάτι των φαινυλοπροπανοειδών.[1]

Είναι διαθέσιμη υπό μορφή λευκής κρυσταλλικής σκόνης σε φιαλίδια μιας δόσης.

Παραπομπές

Επεξεργασία