Με τον όρο βελγική γαλλική γλώσσα γίνεται αναφορά στην παραλλαγή της Γαλλικής γλώσσας που ομιλείται κυρίως στις γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου, όπου καλύπτει περίπου το 45% του πληθυσμού. Οι διαφορές της σε σχέση με τη γαλλική περιορίζονται σε μερικά ελάσσονα σημεία λεξιλογίου και προφοράς.