Βιβλολογία (Bibliology) αποκαλείται ο κλάδος της Συστηματικής Θεολογίας που εξετάζει τη φύση και το γενικότερο σύνολο των ιδιοτήτων της Βίβλου.

Ο όρος δεν είναι διαδεδομένος στην ελληνική γλώσσα και αντ’ αυτού χρησιμοποιείται ο όρος Μελέτη της Βιβλικής Γραμματείας.