Άνοιγμα κυρίου μενού

Βικιπαίδεια:Ένθεση παραπομπών με τη χρήση του μηχανισμού υποσημειώσεων

Η χρήση του μηχανισμού υποσημειώσεων για τις παραπομπές τις συγκεντρώνει σε μια λίστα προς το τέλος του λήμματος και εισάγει στη ροή του κειμένου, αντί αυτών, αυτόματα αριθμημένους δείκτες προς τις παραπομπές.

Πίνακας περιεχομένων

Απλή χρήση αναφορώνΕπεξεργασία

Ένθεση των παραπομπών με το μηχανισμό των αναφορών υποσημείωσηςΕπεξεργασία

Δηλώνουμε το κείμενο των παραπομπών μεταξύ <ref> και </ref>:

κείμενο~κείμενο~κείμενο <ref>παραπομπή1</ref> κείμενο~κείμενο
...
κείμενο~κείμενο <ref>παραπομπή2 bla bla</ref> κείμενο~κείμενο~κείμενο

Τοποθέτηση σημείου εμφάνισης των παραπομπώνΕπεξεργασία

Στο τέλος του λήμματος, δημιουργούμε την παράγραφο που θα συγκεντρωθεί οπτικά η λίστα με τις παραπομπές, η οποία θα εμφανίζεται με τη μορφή υποσημειώσεων:

== Παραπομπές ==
<references />

Οπτική εμφάνιση παραδείγματοςΕπεξεργασία

κείμενο~κείμενο~κείμενο [1] κείμενο~κείμενο
...
κείμενο~κείμενο [2] κείμενο~κείμενο~κείμενο

Παραπομπές
 1. παραπομπή1
 2. παραπομπή2 bla bla


Αν οι παραπομπές στη λίστα είναι πάνω από δέκα η λίστα να εμφανίζεται σε περισσότερες στήλες ανάλογα με το πλάτος της οθόνης.

Σύνθετη χρήση αναφορώνΕπεξεργασία

Παραπομπές που συναντώνται στο κείμενο άνω της μίας φοράςΕπεξεργασία

Αν η ίδια παραπομπή εμφανίζεται σε περισσότερα σημεία στο κείμενο, κάνουμε οικονομία ονοματίζοντας την αναφορά υποσημείωσης, και την επόμενη φορά την ενθέτουμε στο κείμενο μέσω της ετικέτας αυτής, χωρίς να παραθέτουμε ξανά την πλήρη παραπομπή:

κείμενο~κείμενο <ref name="parapompiA">παραπομπή Α blabla</ref> κείμενο
...
κείμενο <ref name="parapompiA"/> κείμενο~κείμενο
...
...
κείμενο <ref>παραπομπή Β bla</ref> κείμενο

== Παραπομπές ==
<references />

Οπτική εμφάνιση παραδείγματοςΕπεξεργασία

κείμενο~κείμενο [1] κείμενο
...
κείμενο [1] κείμενο~κείμενο
...
...
κείμενο [2] κείμενο

Παραπομπές
 1. 1,0 1,1 παραπομπή Α blabla
 2. παραπομπή Β bla


Ομαδοποίηση παραπομπών σε διαφορετικές λίστεςΕπεξεργασία

Είναι δυνατό να διαχωρίζονται οι παραπομπές ενός λήμματος με τρόπο που να εμφανίζονται ομαδοποιημένες σε διαφορετικές λίστες. Αυτό επιτυγχάνεται με την ομαδοποίηση που μπορεί και παρέχει ο μηχανισμός των αναφορών υποσημείωσης:

κείμενο~κείμενο~κείμενο <ref group="number">παραπομπή1</ref> κείμενο~κείμενο
...
κείμενο~κείμενο <ref group="alpha">παραπομπή Α blabla</ref> κείμενο
...
κείμενο~κείμενο <ref group="number">παραπομπή2 bla bla</ref> κείμενο~κείμενο~κείμενο
...
κείμενο <ref group="alpha">παραπομπή Β bla</ref> κείμενο

== Παραπομπές number ==
<references group="number" />

== Παραπομπές alpha ==
<references group="alpha" />

Οπτική εμφάνιση παραδείγματοςΕπεξεργασία

κείμενο~κείμενο~κείμενο [number 1] κείμενο~κείμενο
...
κείμενο~κείμενο [alpha 1] κείμενο
...
κείμενο~κείμενο [number 2] κείμενο~κείμενο~κείμενο
...
κείμενο [alpha 2] κείμενο

Παραπομπές number
 1. παραπομπή1
 2. παραπομπή2 bla bla

Παραπομπές alpha
 1. παραπομπή Α blabla
 2. παραπομπή Β bla


Ανάστροφη ένθεση παραπομπής από τη λίστα υποσημείωσηςΕπεξεργασία

Η παραπομπή μπορεί να τοποθετείται απ' ευθείας στο σημείο που η λίστα εμφανίζεται και εντός του κειμένου να γίνεται ένθεση ενός ονομαστικού δείκτη προς τη λίστα. Ο ονομαστικός δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα του ενός σημεία στο κείμενο, αν υπάρχει ανάγκη η ίδια παραπομπή να εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές σε αυτό:

κείμενο~κείμενο <ref name="parapompiA"/> κείμενο
...
κείμενο <ref>παραπομπή Β bla</ref> κείμενο
...
...
κείμενο <ref name="parapompiA"/> κείμενο~κείμενο

== Παραπομπές ==
<references>
<ref name="parapompiA">παραπομπή Α blabla</ref>
</references>

Οπτική εμφάνιση παραδείγματοςΕπεξεργασία

κείμενο~κείμενο [1] κείμενο
...
κείμενο [2] κείμενο
...
...
κείμενο [1] κείμενο~κείμενο

Παραπομπές
 1. 1,0 1,1 παραπομπή Α blabla
 2. παραπομπή Β bla


Πιο σύνθετη χρήσηΕπεξεργασία

Ένθεση παραπομπής μέσα σε υποσημείωσηΕπεξεργασία

κείμενο~κείμενο {{#tag:ref|Σελ. 81 του χειρογράφου του Γιάκομπς<ref>Γιάκομπς 1817</ref>|group="note"}} κείμενο
...
...

== Σημειώσεις ==
{{σημειώσεις|group=note}}

== Παραπομπές ==ηρ
<references />

Οπτική εμφάνιση παραδείγματοςΕπεξεργασία

κείμενο~κείμενο [note 1] κείμενο
...
...

Σημειώσεις
 1. Σελ. 81 του χειρογράφου του Γιάκομπς[1]

Παραπομπές
 1. Γιάκομπς 1817


Δείτε επίσηςΕπεξεργασία