Βικιπαίδεια:Ένθεση παραπομπών με τη χρήση του μηχανισμού υποσημειώσεων

Η χρήση του μηχανισμού υποσημειώσεων για τις παραπομπές τις συγκεντρώνει σε λίστα προς το τέλος του λήμματος και εισάγει στη ροή του κειμένου, αντί αυτών, αυτόματα αριθμημένους δείκτες προς τις παραπομπές.

Απλή χρήση αναφορών

Επεξεργασία

Ένθεση των παραπομπών με τον μηχανισμό των αναφορών υποσημείωσης

Επεξεργασία

Δηλώνουμε το κείμενο των παραπομπών μεταξύ <ref> και </ref>:

κείμενο~κείμενο~κείμενο <ref>παραπομπή1</ref> κείμενο~κείμενο
...
κείμενο~κείμενο <ref>παραπομπή2 bla bla</ref> κείμενο~κείμενο~κείμενο

Τοποθέτηση σημείου εμφάνισης των παραπομπών

Επεξεργασία

Στο τέλος του λήμματος δημιουργούμε την παράγραφο όπου θα συγκεντρωθεί οπτικά η λίστα με τις παραπομπές, η οποία θα εμφανίζεται με τη μορφή υποσημειώσεων:

== Παραπομπές ==
<references />

Οπτική εμφάνιση παραδείγματος

Επεξεργασία

κείμενο~κείμενο~κείμενο [1] κείμενο~κείμενο
...
κείμενο~κείμενο [2] κείμενο~κείμενο~κείμενο

Παραπομπές
  1. παραπομπή1
  2. παραπομπή2 bla bla


Αν οι παραπομπές είναι πάνω από δέκα, η λίστα να εμφανίζεται σε περισσότερες στήλες ανάλογα με το πλάτος της οθόνης.

Σύνθετη χρήση αναφορών

Επεξεργασία

Παραπομπές που συναντώνται στο κείμενο πάνω από μία φορά

Επεξεργασία

Αν η ίδια παραπομπή εμφανίζεται σε περισσότερα σημεία στο κείμενο, εξοικονομούμε χώρο και χρόνο ονοματίζοντας την αναφορά υποσημείωσης, και την επόμενη φορά την ενθέτουμε στο κείμενο μέσω της ετικέτας αυτής, χωρίς να παραθέτουμε ξανά την πλήρη παραπομπή:

κείμενο~κείμενο <ref name="parapompiA">παραπομπή Α blabla</ref> κείμενο
...
κείμενο <ref name="parapompiA"/> κείμενο~κείμενο
...
...
κείμενο <ref>παραπομπή Β bla</ref> κείμενο

== Παραπομπές ==
<references />

Οπτική εμφάνιση παραδείγματος

Επεξεργασία

κείμενο~κείμενο [1] κείμενο
...
κείμενο [1] κείμενο~κείμενο
...
...
κείμενο [2] κείμενο

Παραπομπές
  1. 1,0 1,1 παραπομπή Α blabla
  2. παραπομπή Β bla


Ομαδοποίηση παραπομπών σε διαφορετικές λίστες

Επεξεργασία

Είναι δυνατόν να διαχωρίζονται οι παραπομπές ενός λήμματος έτσι ώστε να εμφανίζονται ομαδοποιημένες σε διαφορετικές λίστες. Αυτό επιτυγχάνεται με την ομαδοποίηση που μπορεί και παρέχει ο μηχανισμός των αναφορών υποσημείωσης:

κείμενο~κείμενο~κείμενο <ref group="number">παραπομπή1</ref> κείμενο~κείμενο
...
κείμενο~κείμενο <ref group="alpha">παραπομπή Α blabla</ref> κείμενο
...
κείμενο~κείμενο <ref group="number">παραπομπή2 bla bla</ref> κείμενο~κείμενο~κείμενο
...
κείμενο <ref group="alpha">παραπομπή Β bla</ref> κείμενο

== Παραπομπές number ==
<references group="number" />

== Παραπομπές alpha ==
<references group="alpha" />

Οπτική εμφάνιση παραδείγματος

Επεξεργασία

κείμενο~κείμενο~κείμενο [number 1] κείμενο~κείμενο
...
κείμενο~κείμενο [alpha 1] κείμενο
...
κείμενο~κείμενο [number 2] κείμενο~κείμενο~κείμενο
...
κείμενο [alpha 2] κείμενο

Παραπομπές number
  1. παραπομπή1
  2. παραπομπή2 bla bla

Παραπομπές alpha
  1. παραπομπή Α blabla
  2. παραπομπή Β bla


Ανάστροφη ένθεση παραπομπής από τη λίστα υποσημείωσης

Επεξεργασία

Η παραπομπή μπορεί να τοποθετείται απευθείας στο σημείο όπου εμφανίζεται η λίστα, ενώ εντός του κειμένου γίνεται ένθεση ονομαστικού δείκτη προς τη λίστα. Ο ονομαστικός δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα του ενός σημεία στο κείμενο, αν υπάρχει ανάγκη η ίδια παραπομπή να εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές σε αυτό:

κείμενο~κείμενο <ref name="parapompiA"/> κείμενο
...
κείμενο <ref>παραπομπή Β bla</ref> κείμενο
...
...
κείμενο <ref name="parapompiA"/> κείμενο~κείμενο

== Παραπομπές ==
<references>
<ref name="parapompiA">παραπομπή Α blabla</ref>
</references>

Οπτική εμφάνιση παραδείγματος

Επεξεργασία

κείμενο~κείμενο [1] κείμενο
...
κείμενο [2] κείμενο
...
...
κείμενο [1] κείμενο~κείμενο

Παραπομπές
  1. 1,0 1,1 παραπομπή Α blabla
  2. παραπομπή Β blaΔείτε επίσης

Επεξεργασία