Βικιπαίδεια:Δράσεις εκπαίδευσης/Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ψυχολογίας - Άνοιξη 2017 - Βικιπαίδεια και δεξιότητες ζωής - Αναστοχασμοί φοιτητών

Διοργάνωση: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας - Αλέξης Μπράιλας
Διάλεξη: Μάνος Κεφαλάς
Χρόνος διεξαγωγής: Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
Χώρος διεξαγωγής: Πάντειο Πανεπιστήμιο

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 έγινε διάλεξη για τη Βικιπαίδεια, τη διδασκαλία συμμετοχής σε αυτήν και τη σύνδεσή της με «δεξιότητες ζωής» στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου, κατά τη διδασκαλία μαθήματος του υπεύθυνου εκπαιδευτικού Vrlab (Αλέξης Μπράιλας - μεταδιδακτορικός ερευνητής) με σκοπό τον εκφραστικό αναστοχασμό των φοιτητών. Ως αποτέλεσμα παράχθηκαν σελίδες από μέρος των φοιτητών, που συλλέχθηκαν εδώ ως ροή:

Οι bloggers φοιτητές έχουν εκφραστεί ελεύθερα και αυθόρμητα, δίνοντας ανατροφοδότηση μέσα από τις σκέψεις τους.