Βικιπαίδεια:Δράσεις προώθησης/Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ψυχολογίας - Άνοιξη 2016 - Αναστοχασμοί φοιτητών στη Βικιπαίδεια

Διοργάνωση: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας - Αλέξης Μπράιλας
Διάλεξη: Σχολείο Βικιπαίδειας (Μάνος Κεφαλάς)

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου έγινε διάλεξη για τη Βικιπαίδεια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου που διδάσκει ο Vrlab (Αλέξης Μπράιλας) με σκοπό τον εκφραστικό αναστοχασμό των φοιτητών πάνω στη Βικιπαίδεια. Ως αποτέλεσμα παράχθηκαν σελίδες από μέρος των φοιτητών, που συλλέχθηκαν εδώ ως ροή:

Οι bloggers φοιτητές έχουν εκφραστεί ελεύθερα και αυθόρμητα. Είναι σε βάθος ανατροφοδότηση του τι σκέπτεται κανείς παρακολουθώντας διάλεξη για τη Βικιπαίδεια.