Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στην Επιχείρηση Γεωγραφικές Συντεταγμένες