Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Πλαίσια Πληροφοριών και Πλοήγησης

Σκοπός της βικιεπιχείρησης Πλαίσια Πληροφοριών και Πλοήγησης είναι η οργάνωση και βελτίωση των προτύπων πλαισίων πληροφοριών (infoboxes) και πλαισίων πλοήγησης (navboxes) . Αντικείμενα της επιχείρησης είναι η δημιουργία, βελτιώση, διαχείριση και παρακολούθηση της χρήσης αυτών των ειδών προτύπων προωθώντας την λειτουργικότητα και ομοιομορφία.

Αντικείμενα Επεξεργασία

Κουτί χρήστη Επεξεργασία

Το παρακάτω κουτί χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες στη σελίδα τους για να δείξουν την ενασχόλησή τους με την επιχείρηση και για να την προωθήσουν.

  Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στην Επιχείρηση Πλαίσια Πληροφοριών και Πλοήγησης


{{Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Πλαίσια Πληροφοριών και Πλοήγησης/Userbox}}

Συμμετέχοντες Επεξεργασία

Πρώην μέλη Επεξεργασία