Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Γαλλικό ποδόσφαιρο/Πρότυπο

Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στην Υποεπιχείρηση Γαλλικό Ποδόσφαιρο.
Για να προσθέσετε το πρότυπο στη σελίδα σας απλά αντιγράψτε το: {{Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Γαλλικό ποδόσφαιρο/Πρότυπο}}