Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ιταλικό ποδόσφαιρο/Πρότυπο

Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στην Υποεπιχείρηση Ιταλικό Ποδόσφαιρο.
Για να προσθέσετε το πρότυπο στη σελίδα σας απλά αντιγράψτε το: {{Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Ιταλικό ποδόσφαιρο/Πρότυπο}}