Βικιπαίδεια:Εργαλεία διαχειριστών

Icon tools.svg

Η δουλειά των διαχειριστών αποτελείται κυρίως από την εισαγωγή, διαγραφή και προστασία σελίδων, καθώς και τη φραγή ή άρση φραγής χρηστών, με σκοπό την προστασία της Βικιπαίδειας. Αυτές τις ενέργειες ο κάθε διαχειριστής τις εκτελεί δημόσια, δηλαδή με την έγκριση και την υποστήριξη της κοινότητας. Οι διαγραφές, για παράδειγμα, αν πρόκειται για σελίδες που δεν είναι καθαρά βανδαλισμοί ή πειραματισμοί χρηστών, συζητιούνται δημόσια (Βικιπαίδεια:Σελίδες για διαγραφή) και η όποια απόφαση καταγράφεται δημόσια επίσης.

Εργαλεία διαχειριστώνΕπεξεργασία

Υπάρχουν εργαλεία που διευκολύνουν τη δουλειά του διαχειριστή, μερικά από τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Ο κώδικας των επεκτάσεων είναι διαθέσιμος στην αποθήκη svn. Η τεκμηρίωση της κάθε επέκτασης βρίσκεται στον ίδιο ιστότοπο.

Ειδικό:NukeΕπεξεργασία

Αυτή η επέκταση βοηθά στη μαζική διαγραφή σελίδων που δημιουργήθηκαν πρόσφατα. Ο διαχειριστής, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση IP που δημιούργησε τα άρθρα, επιλέγει μέσα από έναν κατάλογο σελίδων που του εμφανίζεται αυτές που είναι προς διαγραφή, τις οποίες μπορεί και να διαγράψει με ένα κλικ. Μπορεί επίσης να εξαιρέσει μερικές σελίδες από τον κατάλογο πριν διαγράψει τις υπόλοιπες.

Ειδικό:Block με μαζική φραγήΕπεξεργασία

Ο διαχειριστής μπορεί να επιβάλλει «μαζική φραγή» σε μια σειρά από διευθύνσεις IP, είτε για μικρό είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Φυσικά προτιμάται το μικρό διάστημα, αφού οι μαζικές φραγές αποκλείουν πολλούς χρήστες, που μάλλον δεν έχουν καμία σχέση με τον χρήστη που έγινε η αιτία της φραγής.) Αυτό είναι χρήσιμο στην περίπτωση ενός χρήστη που συνέχεια αλλάζει IP, π.χ. κάνοντας επανεκκίνηση του modem. Πρώτον ο διαχειριστής πρέπει να αποφασίσει ποιες διευθύνσεις θα φράξει. Σημειώνει 2-3 διευθύνσεις από τις οποίες μπήκε ο χρήστης, οι οποίες αρχίζουν με τους ίδιους πρώτους δύο αριθμούς. Π.χ. ας πούμε ότι μπήκε από τις διευθύνσεις 24.23.247.130, 24.23.224.16 και 24.23.101.70. (Αυτοί οι αριθμοί είναι υποθετικοί και δεν αντιστοιχούν σε κανένα χρήστη εδώ, μέχρι στιγμής.)

Εισάγει τους αριθμούς στη φόρμα εδώ, κάθε αριθμό σε ξεχωριστή γραμμή, πατάει το κουμπί "Calc Range" και διαβάζει το αποτέλεσμα. Στην προκείμενη περίπτωση εμφανίζεται το μήνυμα "Range 24.23.0.0/16 (up to 65536 users would be blocked)". Στη συνέχεια μπορεί ο διαχειριστής να βάλει το αποτέλεσμα στη φόρμα φραγής (δηλαδή το "24.23.0.0/16") για να πραγματοποιηθεί η φραγή όλων των διευθύνσεων που αρχίζουν με τους συγκεκριμένους αριθμούς (στο παράδειγμα, 24.23.xx.xx).

Ειδικό:AbuseFilterΕπεξεργασία

Μπορεί ο διαχειριστής να ενεργοποιήσει ένα φίλτρο που αποτρέπει επεξεργασίες με ορισμένο περιεχόμενο ή να φτιάξει καινούργιο φίλτρο, αν τα υπάρχοντα δεν καλύπτουν τις ανάγκες του.

Η γλώσσα στην οποία γράφονται οι κανόνες και οι εκφράσεις για την αποτροπή επεξεργασιών είναι περίπλοκη. Καλό θα ήταν να μελετήσει ο καθένας τις οδηγίες. Δυστυχώς δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση. Δείτε την εξήγηση της επέκτασης και την εξήγηση της σύνταξης των κανόνων.