Βικιπαίδεια:Πνευματικά δικαιώματα

Φανταστείτε ένα κόσμο όπου κάθε ανθρώπινη ύπαρξη μπορεί ελεύθερα να μοιράζεται το σύνολο της γνώσης. Αυτή είναι η δέσμευσή μας.
Δήλωση του οράματος του Ιδρύματος Wikimedia Foundation

Η Βικιπαίδεια είναι ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Παρ' όλα αυτά το περιεχόμενό της προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Τόσο τα κείμενα όσο και οι εικόνες και τα άλλα πολυμέσα που βρίσκονται στη Βικιπαίδεια αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους εκτός αν κάπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο, επιτρέπεται όμως η χρήση και η αναπαραγωγή τους χωρίς αντάλλαγμα με μνεία στην πηγή και στους δημιουργούς.

Οι άδειες χρήσης που έχει υιοθετήσει η Βικιπαίδεια επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που επιτρέπει ελεύθερη χρήση στο ελεύθερο λογισμικό. Δηλαδή, το περιεχόμενο της Βικιπαίδειας μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί εφ' όσoν η νέα έκδοση προσφέρει τις ίδιες ελευθερίες σε άλλους και αναγνωρίζει τους συγγραφείς του λήμματος στην Βικιπαίδεια (ένας σύνδεσμος προς το λήμμα ικανοποιεί αυτόν τον σκοπό). Συνεπώς τα λήμματα της Βικιπαίδειας θα παραμείνουν για πάντα ελεύθερα από οποιονδήποτε σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία αυτή.

Πληροφορίες για συνεισφέροντες κειμένων σε εγχειρήματα του Wikimedia

Επεξεργασία

Προκειμένου να αναπτύσσονται τα κοινά ελεύθερης γνώσης και ελεύθερου πολιτισμού, από όλους τους χρήστες που συνεισφέρουν σε εγχειρήματα του Wikimedia απαιτείται να παραχωρήσουν ευρείες άδειες για το γενικό κοινό για την ελεύθερη αναδιανομή και επανάχρηση των συνεισφορών τους, εφόσον η χρήση αποδίδεται και η ίδια ελευθερία για επανάχρηση και αναδιανομή ισχύει σε τυχόν παράγωγα έργα. Συνεπώς, για οποιοδήποτε κείμενο για το οποίο κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα, καταχωρώντας το, συμφωνείτε να δώσετε άδεια χρήσης υπό την Creative Commons Attribution/Share-Alike License 4.0 (International). Για λόγους συμβατότητας, απαιτείται επίσης να δώσετε άδεια χρήσης υπό την GNU Free Documentation License (χωρίς συγκεκριμένη έκδοση, χωρίς απαράλλαχτες ενότητες, εξώφυλλα και οπισθόφυλλα). Επαναχρήστες μπορούν να επιλέξουν την άδεια (ή τις άδειες) τους όρους της οποίας επιθυμούν να ακολουθήσουν. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αυτές οι άδειες επιτρέπουν εμπορικές χρήσεις των συνεισφορών σας, εφόσον τέτοιες χρήσεις ακολουθούν τους όρους.

Ως συντάκτης, συμφωνείτε να σας αποδίδεται η πατρότητα με ένα από τους παρακάτω τρόπους: α) μέσω ενός υπερσύνδεσμου (όπου είναι δυνατό) ή ενός URL προς το λήμμα ή τα λήμματα στα οποία έχετε συνεισφέρει, β) μέσω ενός υπερσύνδεσμου (όπου είναι δυνατό) ή ενός URL προς ένα εναλλακτικό, σταθερό online αντίγραφο που είναι ελεύθερα διαθέσιμο, που ακολουθεί τους όρους της άδειας, και που παραχωρεί αναφορά στους συντάκτες με τρόπο ισοδύναμο με την αναφορά που δίνεται σε αυτό τον ιστότοπο, ή γ) μέσω ενός καταλόγου όλων των συντακτών. (Οποιοσδήποτε κατάλογος συντακτών μπορεί να φιλτραριστεί για να εξαιρέσει πολύ μικρές ή άσχετες συνεισφορές.)

Εισαγωγή κειμένου:

Αν θέλετε να εισάγετε κείμενο που βρήκατε κάπου αλλού ή που έχετε συγγράψει μαζί με άλλους, μπορείτε να το κάνετε μόνο αν είναι διαθέσιμο υπό όρους συμβατούς με την άδεια CC-BY-SA. Δεν χρειάζεται να διασφαλίσετε ή να εγγυηθείτε ότι το εισαγόμενο κείμενο είναι διαθέσιμο υπό την GNU Free Documentation License. Επιπλέον, παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορείτε να εισάγετε περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μόνο υπό την GFDL. Με άλλα λόγια, μπορείτε μόνο να εισάγετε κείμενο που είναι αδειοδοτημένο (α) με μία μόνη άδεια υπό όρους συμβατούς με την άδεια CC-BY-SA ή (β) με διπλή άδεια με την GFDL και μια άλλη άδεια με όρους συμβατούς με την άδεια CC-BY-SA.

Αν εισάγετε κείμενο υπό μια συμβατή άδεια που απαιτεί αναφορά δημιουργών, πρέπει, με λογικό τρόπο, να αναφέρετε τον ή τους συντάκτες. Όπου τέτοια αναφορά γίνεται κοινώς μέσω ιστορικών των σελίδων (όπως η εσωτερική αντιγραφή στο Wikimedia), είναι αρκετό να δώσετε αναφορά στην σύνοψη επεξεργασίας, που καταγράφεται στο ιστορικό της σελίδας, όταν εισάγετε το περιεχόμενο. Άσχετα με την άδεια, το κείμενο που εισάγεται μπορεί να απορριφθεί εάν η απαιτούμενη αναφορά θεωρηθεί πολύ απαιτητική.

Πληροφορίες για συνεισφέροντες πολυμέσων

Επεξεργασία

Μη-κείμενα/πολυμέσα στα εγχειρήματα του Ιδρύματος Wikimedia είναι διαθέσιμα υπό μια ποικιλία διαφορετικών αδειών χρήσης που υποστηρίζουν τον γενικό στόχο του να επιτρέπουν απεριόριστη επανάχρηση και αναδιανομή. Οι απαιτήσεις για αυτές τις άδειες δίνονται στην Πολιτική Αδειοδότησης του Ιδρύματος Wikimedia. Ανεξάρτητες κοινότητες μπορούν να επεξεργαστούν και να εξειδικεύσουν τέτοιες απαιτήσεις.

Πληροφορίες για όσους κάνουν εκ νέου χρήση περιεχομένου

Επεξεργασία

Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε περιεχόμενο από τα εγχειρήματα του Wikimedia ελεύθερα, με την εξαίρεση περιεχομένου που χρησιμοποιείται με την εξαίρεση της "εύλογης χρήσης", ή παρόμοιων εξαιρέσεων του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:

Επαναχρησιμοποίηση κειμένου

Επεξεργασία

Αναφορά του κειμένου: Για να αναδιανέμετε ένα λήμμα σε οποιαδήποτε μορφή, παραχωρήστε αναγνώριση στους συντάκτες συμπεριλαμβάνοντας ένα από τα ακόλουθα: α) έναν υπερσύνδεσμο ή URL (όπου είναι δυνατό) προς το λήμμα ή τα λήμματα που επαναχρησιμοποιείτε, β) έναν υπερσύνδεσμο ή URL (όπου είναι δυνατό) προς ένα εναλλακτικό, σταθερό online αντίγραφο του λήμματος που είναι ελεύθερα προσβάσιμο, που συμμορφώνεται με την άδεια, και που παραχωρεί αναγνώριση στους συντάκτες με τρόπο ισοδύναμο με την αναγνώριση που δίνεται σε αυτό τον ιστότοπο, ή γ) έναν κατάλογο όλων των συντακτών. (Οποιοσδήποτε κατάλογος συντακτών μπορεί να φιλτραριστεί ώστε να εξαιρεθούν πολύ μικρές ή άσχετες συνεισφορές.) Αυτό ισχύει για κείμενα που αναπτύχθηκαν από την κοινότητα του Wikimedia. Κείμενα από εξωτερικές πηγές μπορεί να έχουν επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφοράς προς το έργο, που θα προσπαθήσουμε να σας επισημάνουμε ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, μια σελίδα μπορεί να έχει μια πινακίδα ή άλλη σήμανση που να δείχνει ότι ορισμένο ή όλο το περιεχόμενο είχε αρχικά δημοσιευτεί κάπου αλλού. Όπου τέτοιες σημάνσεις είναι ορατές στην ίδια την σελίδα, θα πρέπει γενικά να διατηρηθούν από τους επαναχρήστες.

  • Copyleft/Share Alike: Αν κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες στην σελίδα ή έργο που επαναχρησιμοποιείτε, πρέπει να τις αδειοδοτήσετε υπό την Creative Commons Attribution-Share-Alike License 4.0 ή νεότερη.
  • Υπόδειξη αλλαγών: Αν κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες, πρέπει να υποδείξετε με ένα λογικό τρόπο ότι το αρχικό έργο έχει τροποποιηθεί. Αν επαναχρησιμοποιείτε την σελίδα σε ένα wiki, για παράδειγμα, η υπόδειξη αυτού στο ιστορικό της σελίδας είναι επαρκής.
  • Σήμανση άδειας: Κάθε αντίγραφο ή τροποποιημένη έκδοση που διανέμετε πρέπει να περιλαμβάνει μια σημείωση άδειας χρήσης που να δηλώνει ότι το έργο δημοσιεύεται υπό την CC-BY-SA και είτε α) έναν υπερσύνδεσμο ή URL προς το κείμενο της άδειας, είτε β) ένα αντίγραφο της άδειας. Για αυτό το σκοπό, ένα κατάλληλο URL είναι το http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el

Πρόσθετη διαθεσιμότητα κειμένων υπό την GNU Free Documentation License

Επεξεργασία
  • Για λόγους συμβατότητας, κάθε σελίδα που δεν περιλαμβάνει κείμενο που είναι αποκλειστικά διαθέσιμο υπό την CC-BY-SA ή μια άδεια συμβατή με την CC-BY-SA είναι επίσης διαθέσιμο υπό τους όρους της GNU Free Documentation License. Προκειμένου να διαπιστώσετε αν μια σελίδα είναι διαθέσιμη υπό την GFDL, κοιτάξτε στο κατωσέλιδο της σελίδας, το ιστορικό της σελίδας, και την σελίδα συζήτησης για αναφορά περιεχομένου υπό μόνο μία άδεια που δεν είναι συμβατή με την GFDL. Όλα τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν πριν την 15η Ιουνίου 2009 δημοσιεύτηκαν υπό την GFDL, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ιστορικό της σελίδας ώστε να ανακτήσετε περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε πριν από αυτή την ημερομηνία για να διασφαλίσετε συμβατότητα με την GFDL.

Επαναχρησιμοποίηση μη-κείμενων/πολυμέσων

Επεξεργασία

Όπου δεν σημειώνεται διαφορετικά, αρχεία πολυμέσων (εικόνες, ήχος, βίντεο κλπ.) είναι διαθέσιμα υπό διάφορες άδειες ελεύθερου πολιτισμού, σύμφωνες με την Πολιτική Αδειοδότησης του Ιδρύματος Wikimedia. Παρακαλούμε να κοιτάξετε την σελίδα περιγραφής πολυμέσου για λεπτομέρειες σχετικά με την άδεια χρήσης ενός συγκεκριμένου αρχείου πολυμέσου.

Υπερισχύς των Αγγλικών όρων

Επεξεργασία

Αυτοί οι όροι χρήσης δεν θα τροποποιηθούν. Αν υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ αυτών των όρων και κάποιας μετάφρασης σε άλλη γλώσσα, υπερισχύει η έκδοση στην Αγγλική γλώσσα.

Ειδικές περιπτώσεις

Επεξεργασία

Σε περιπτώσεις εικόνων ή αποσπασμάτων κειμένων που δε δημοσιεύονται με κάποια ελεύθερη άδεια χρήσης αλλά περιλαμβάνονται εδώ με το επιχείρημα της κατ'εξαίρεση «εύλογης χρήσης» ή της «παράθεσης αποσπάσματος», το αιτιολογικό χρήσης τους αφορά στη συγκεκριμένη χρήση που γίνεται σε κάποιο λήμμα της Βικιπαίδειας και καμία διαβεβαίωση δεν παρέχεται για τον ίδιο ή για οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο χρήσης της εικόνας ή του κειμένου. Είναι πολύ πιθανό η διαφορετική χρήση της εικόνας ή του αποσπάσματος κειμένου, εκτός του πλαισίου του συγκεκριμένου εγκυκλοπαιδικού λήμματος, να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία