Βικιπαίδεια:Ταυτόχρονη επεξεργασία

Περιγραφή συγκρούσεων επεξεργασίας Επεξεργασία

Όταν δύο χρήστες την ίδια περίπου ώρα ανοίξουν για επεξεργασία ένα λήμμα και ο πρώτος αποθηκεύσει τις αλλαγές που έχει κάνει, ο δεύτερος που θα δοκιμάσει να αποθηκεύσει τις δικές του αλλαγές βρίσκεται μπροστά σε μια σελίδα επίλυσης της σύγκρουσης επεξεργασίας.

Στην κορυφή της σελίδας βρίσκεται η σελίδα που αποθήκευσε ο πρώτος χρήστης. Στο τέλος βρίσκεται το κείμενο που ο δεύτερος δοκίμασε να αποθηκεύσει. Στην μέση βρίσκονται οι διαφορές ανάμεσα στα δύο κείμενα.

Αν ο δεύτερος χρήστης έκανε μικρές αλλαγές και ο πρώτος μεγάλες, τότε μπορεί να δουλέψει επάνω στο κείμενο που αποθήκευσε ο πρώτος και να ενσωματώσει τις δικές του αλλαγές εκεί. Μπορεί να βάλει και σχόλιο στην σύνοψη "μέσω ταυτόχρονης επεξεργασίας" ώστε ο πρώτος και οι υπόλοιποι να αντιληφθούν τι έγινε και να επανεξετάσουν τις αλλαγές για την ακρίβειά τους.

Αν ο δεύτερος χρήστης έκανε μεγάλες αλλαγές και ο πρώτος μικρές, τότε μπορεί να δουλέψει επάνω στην δική του έκδοση. Μια επιλογή είναι να αντιγράψει το δικό του κείμενο από το κάτω πλαίσιο επεξεργασίας στο επάνω, και να το σημειώσει στην σύνοψη (π.χ. "ταυτόχρονη επεξεργασία, θα γίνει συγχώνευση"). Μετά μπορεί να δει στο ιστορικό της σελίδας τις αλλαγές του πρώτου χρήστη και να τις ενσωματώσει με μια ξεχωριστή επεξεργασία.

Αν και ο πρώτος και ο δεύτερος χρήστης έκαναν μεγάλες αλλαγές, το ζήτημα περιπλέκεται. Είτε θα πρέπει ο δεύτερος χρήστης να προσπαθήσει να τροποποιήσει το κείμενο ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που κάναν και οι δύο, είτε να καταχωρίσει τις δικές του αλλαγές και από κοινού με τον πρώτο να συμφωνήσουν για το ποιά έκδοση είναι καλύτερη.

Δεν θα πρέπει ο δεύτερος χρήστης απλώς να παρακάμψει τις αλλαγές του πρώτου και απλώς να αποθηκεύσει τις δικές του μόνο αλλαγές. Μπορούμε να δεχτούμε καλή πίστη, μπορεί να γίνουν λάθη, και νέοι χρήστες μπορεί να μην καταλαβαίνουν το παράθυρο της σύγκρουσης επεξεργασίας. Ωστόσο, ο χρήστης δεν πρέπει συνεχώς να παραβλέπει τις συγκρούσεις επεξεργασίας. Δεν είναι αποδεκτό ο δεύτερος χρήστης να επικαλύψει τις αλλαγές του πρώτου από τεμπελιά. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να διπλοελέγχουν τις συγχωνεύσεις χρησιμοποιώντας την λειτουργία που εμφανίζει τις διαφορές.

Πρόληψη συγκρούσεων επεξεργασίας Επεξεργασία

Είναι καλό οι χρήστες να μην σπεύδουν να επεξεργαστούν ένα λήμμα που μόλις δημιουργήθηκε και φαίνεται ότι μπορεί να τύχει επιπλέον επεξεργασία από τον δημιουργό του, ακόμη και αν θέλουν μόνο να τοποθετήσουν πρότυπα σήμανσης ({{πηγές}}, {{μορφοποίηση}} κλπ). Αν ο δημιουργός είναι κάποιος άπειρος χρήστης, το πιθανότερο είναι να πελαγώσει μόλις βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια σύγκρουση επεξεργασίας (δεδομένη αφού θα επεξεργάζεται περισσότερη ώρα το λήμμα). Αφήστε το λήμμα για κάποια ώρα προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει διακόψει την επεξεργασία του πριν επανέλθετε για να το επιμεληθείτε.

Αν ένας χρήστης προτίθεται να επεξεργαστεί ένα λήμμα για αρκετή ώρα, προτείνεται να εισάγει το πρότυπο {{σε χρήση}} στο πάνω μέρος του κώδικα της σελίδας, να αποθηκεύσει μια φορά τη σελίδα, και στη συνέχεια να την ανοίξει και να την επεξεργαστεί κανονικά.