Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (συντομογραφία: BEA)λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, από το 1940 και είναι το μεγαλύτερο από τα τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις, από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.

Image transparent.png
ΣυντομογραφίαΒΕΑ
Ίδρυση3 Ιουλίου 1940, πριν 81 έτη (1940-07-03)
ΤύποςΕπιμελητήριο Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων Βιοτεχνίας, Μεταποίησης, Υπηρεσιών
Νομική υπόστασηΝ.Π.Δ.Δ.
ΈδραΑκαδημίας 18, Αθήνα, Τ.Κ. 10671
ΠρόεδροςΠαύλος Ραβάνης
Κύριο όργανο
Διοικητικό Συμβούλιο & Διοικητική Επιτροπή
Ιστότοποςacsmi.gr

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας εκφράζει τα συμφέροντά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περίπου 800 επαγγελμάτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μεσολαβεί μεταξύ των επιχειρήσεων - μελών του και της πολιτείας και προωθεί τα συμφέροντά τους με σκοπό την ανάληψη από την πολιτεία των ανάλογων πολιτικών. Παράλληλα, αναδεικνύει τα προβλήματα των διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί και φροντίζει για την ορθολογικότερη αντιμετώπισή τους.

Ιστορικά στοιχείαΕπεξεργασία

Ο θεσμός των Επιμελητηρίων, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1836. Ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, θεσμοθετούνται το 1914 με τον Ν. 184, με ένα επιμελητήριο στην Αττική, το Εμπορικό και Βιομηχανικό. Από το 1925, λειτουργεί το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Ως αμιγώς Βιοτεχνικό, το ΒΕΑ λειτουργεί από το 1940. Είναι Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διοικείται από 51 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 4 χρόνια και 9μελή Διοικητική Επιτροπή, που εκλέγεται από το παραπάνω Δ.Σ.

Στόχοι - ΣκοπόςΕπεξεργασία

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του[1][2][3], οι σκοποί του μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

 • Προστασία των συμφερόντων των μελών του
 • Παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Πολιτεία για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την άσκηση της επιχειρηματικότητας
 • Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του, για θέματα της αγοράς, καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Στρατηγική - δράσειςΕπεξεργασία

 • Στήριξη της βιοτεχνίας, των βιοτεχνών και του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία με τεχνογνωσία
 • Αναβάθμιση της συμμετοχής και του ρόλου του Επιμελητηρίου, στη λήψη αποφάσεων από την Πολιτεία και τα θεσμοθετημένα όργανα της αγοράς
 • Κοινωνική ευαισθησία, με ευρύτερες παρεμβάσεις που διευρύνουν τις κοινωνικές συμμαχίες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των ΜμΕ.  

Κέντρο Ερευνών-Μελετών Και Διαμεσολάβησης Του Βιοτεχνικού Επιμελήτηρίου Αθήνας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κ.Ε.ΜΕ.Δ. ΒΕΑ»Επεξεργασία

Το «Κέντρο Ερευνών-Μελετών Και Διαμεσολάβησης Του Βιοτεχνικού Επιμελήτηρίου Αθήνας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΜΕ.Δ. ΒΕΑ» και μοναδικό εταίρο το νομικό πρόσωπο του Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (συντομογραφία: BEA), ιδρύθηκε το 2019 και ο σκόπος του είναι:

 • Η προαγωγή του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των μεθόδων εφαρμογής της, στις επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΑ
 • Η οργάνωση, διαχείριση, εποπτεία και λειτουργία των υπηρεσιών του «Κέντρου Διαμεσολάβησης ΒΕΑ» καθώς και η προβολή αυτού με κάθε δυνατό τρόπο, στα Μέλη, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, στο ευρύ κοινό.
 • Η καταγραφή και ανάλυση των εμπορικών διαφορών και υποθέσεων που αντιμετωπίζουν τα μέλη  επαγγελματικών κλάδων, με σκοπό την υποβοήθησή τους μέσω Διαμεσολάβησης.
 • Η διοργάνωση και υλοποίηση κύκλων επιμόρφωσης, σε επιλεγμένες κατηγορίες επιστημόνων και επαγγελματιών, για θέματα Διαμεσολάβησης (ενδεικτικά: δικηγόροι, οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί).
 • Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, δημιουργία προγραμμάτων και εφαρμογών, σχετικές με την δράση και τις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου.
 • Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών, σε σχέση με οικονομικά στοιχεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ρυθμό ανάπτυξης των επαγγελματικών κλάδων και μετρήσεις για την στατιστική απεικόνιση και εξέλιξη της μεταποίησης και βιοτεχνίας.
 • Η υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και η προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.
 • Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, προς τρίτους, όπως συνδικαλιστική οργάνωση, ή επιχειρηματική ένωση, συνδεόμενη με τη φύση ή το θεσμικό ρόλο τους.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. Ν.2081/1992
 2. Ν.3419/2005
 3. Ν.4497/2017