Βουκράνιο είναι διακοσμητικό και αρχιτεκτονικό στοιχειο της αρχαιότητας. Έχει μορφή κερασφόρου ταυροκεφαλής σε εμπρόσθια όψη. Πρωτοεμφανίστηκε και παρέμεινε σε χρήση από τους προϊστορικούς μέχρι και τους ελληνικούς και ρωμαϊκούς κλασικούς χρόνους, ενώ επανήλθε στους αναγεννησιακούς χρόνους.[1]

Βουκράνια στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. βουκράνιο, το - Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού