Τα βράγχια είναι το αναπνευστικό όργανο πολλών υδρόβιων οργανισμών. Απορροφούν το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο αποβάλλοντας διοξείδιο του άνθρακα. Τα βράγχια ορισμένων ειδών, όπως τoυ βερνάρδου του ερημίτη, έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την αναπνοή και έξω από το νερό, εφόσον διατηρούνται υγρά.

Τα κόκκινα βράγχια αυτού του κυπρίνου είναι ορατά λόγω μίας γενετικής διαταραχής στο βραγχιακό επικάλυμμα