Βυθομετρικό διάγραμμα

Το βυθομετρικό διάγραμμα αποτελεί μέρος ενός βυθομετρικού χάρτη που αφορά όχι τόσο την ναυσιπλοΐα ή την ωκεανογραφική μελέτη, αλλά την προμελέτη και την εκτέλεση υποβρυχίων έργων, είτε κοινής ωφελείας, όπως τα λιμενικά έργα είτε πολεμικής φύσεως (επιχειρήσεων).

Η μέσω αυτού του διαγράμματος μελέτη του βυθού, σχετικά μικρής έκτασης γίνεται με την «μέθοδο αριθμημένων επιπέδων» της παραστατικής γεωμετρίας σε μεγάλη «οριζόντια κλίμακα» και με μικρή «υψομετρική διαφορά» κατά «ισοβαθείς καμπύλες» σε ισοβαθή (επίπεδα).

Ανεξάρτητα όμως της παραπάνω τεχνικής εφαρμογής απαιτείται κατά καιρούς η σύνταξη βυθομετρικού διαγράμματος λιμένων από την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή (είτε από τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας ή του Λιμενικού Ταμείου ή ακόμη και με επιβλέποντα τον Λιμενάρχη) ειδικότερα όταν ο λιμένας βρίσκεται εγγύς εκβολών ποταμών.