Βυθοσκόπηση (fundoscopy) λέγεται η επισκόπηση του οφθαλμικού βυθού, δηλαδή ο έλεγχος του του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και του υαλοειδούς, με στόχο να διαγνωσθούν έγκαιρα εκείνες οι οφθαλμικές παθήσεις που αφορούν το εσωτερικό του οφθαλμού.

Η κόρη είναι μια οπή μέσα από την οποία θα προβληθεί το εσωτερικό του ματιού. Το άνοιγμα της κόρης ευρύτερα (διεύρυνση) είναι απλός και αποτελεσματικός τρόπος για να εξεταστούν καλύτερα οι δομές πίσω από αυτό. Ως εκ τούτου, η διαστολή της κόρης επιτυγχάνεται με φαρμακευτική ριπή πριν από τη βυθοσκόπηση.