Γέρμη Μικρασιατικής Γαλατίας

Για άλλες πόλεις με το όνομα Γέρμη, δείτε: Γέρμη (αποσαφήνιση).

Η Γέρμη της Γαλατίας στη Μικρά Ασία, γνωστή και ως Γέρμα, Γερμοκολώνεια και Colonia Julia Augusta Felix Germa, ήταν ρωμαϊκή αποικία και ακολούθως βυζαντινή πόλη κοντά στην Πεσσινούντα στις όχθες του Σαγγαρίου. Η θέση της εντοπίζεται στο σημερινό Babadat της κεντρικής Τουρκίας. Ιδρύθηκε μεταξύ 25 και 20 π.Χ. από τον Οκταβιανό Αύγουστο. Από την εποχή του αυτοκράτορα Δομιτιανού (81-96 μ.Χ.) έκοβε τα δικά της νομίσματα. Κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και ως τον 12ο αι. ήταν έδρα επισκόπου. Σήμερα είναι έδρα καθολικού τιτουλάριου επισκόπου και φέρει το όνομα Germa in Galatia (ιταλ. Germa di Galazia).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Λήμμα "Γέρμη" στο: Π. Δρανδάκης (επιμ.), Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 8, 2η έκδ., Αθήνα χ.χ. (Γ.Δ. Καψάλης).