Με τον όρο Γαλλικές Αντίλλες ή Γαλλικές Δυτικές Ινδίες (γαλλικά: Antilles françaises) αναφέρονται τα επτά Γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα ή εδάφη τα οποία βρίσκονται στην Καραϊβική και ανήκουν γεωγραφικά στο σύμπλεγμα των Αντιλλών.

Οι Γαλλικές Αντίλλες

Οι Γαλλικές Αντίλλες περιλαμβάνουν:

τους υπερπόντιους νομούς

τα υπερπόντια εδάφη

και τις εξαρτήσεις της Γουαδελούπης