Γειτονιά

γειτονιά, γεωγραφικά εντοπισμένη κοινότητα εντός ευρύτερης πόλης, συνοικίας κλπ

Η γειτονιά ορίζεται χωρικά ως γεωγραφική οντότητα μέσα σε μία κατοικημένη περιοχή (πόλη, κωμόπολη, χωριό).

Η αστική κοινωνιολογία έχει ακόμη έναν υποτιμέα που ονομάζεται κοινωνιολογία γειτονιάς που υποστηρίζει τη μελέτη των τοπικών κοινοτήτων και την ποικιλομορφία των αστικών γειτονιών.

Η επιτυχής δράση γειτονιάς συχνά απαιτεί λίγες εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες, και συχνά ελάχιστα ή καθόλου χρήματα. Η ενέργεια μπορεί να απαιτήσει μια επένδυση χρόνου, αλλά το κόστος υλικού είναι συχνά χαμηλό. Παραδείγματος χάριν η τοπική κοινωνία μπορεί να συμβάλει στο οι δρόμοι να είναι καθαρότεροι.