Γενική αεροπορία

(Ανακατεύθυνση από Γενική Αεροπορία)

Με τον όρο Γενική Αεροπορία εννοείται οποιοσδήποτε κλάδος πτητικής δραστηριότητας που δεν εμπίπτει στις προγραμματισμένες πτήσεις εκμεταλλευτών ή σε στρατιωτικές πτήσεις. Αν και ο όρος έχει συνδεθεί περισσότερο με τις πτήσεις ερασιτεχνών και εκπαιδευτικές πτήσεις, στην πραγματικότητα περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας

Ρόλος Επεξεργασία

Ο ρόλος της Γενικής Αεροπορίας στο σύστημα είναι σημαντικότατος. Αποτελεί την απαρχή όλων των επαγγελματιών πιλότων, τόσο στην πολιτική, όσο και στην στρατιωτική αεροπορία. Ένα μεγάλο τμήμα αυτής είναι οι εκπαιδευτικές πτήσεις των αερολεσχών με σκοπό την εκπαίδευση στις διάφορες κατηγορίες πτυχίων (PPL, IFR κλπ.) των ενδιαφερόμενων. Ταυτόχρονα, για τον σκοπό της συλλογής απαιτούμενων πτητικών ωρών για την άσκηση του επαγγέλματος, οι πιο πολλοί από τους απόφοιτους των προαναφερόμενων εκπαιδεύσεων, δουλέυουν στον τομέα της Γενικής Αεροπορίας ή το πτητικό τους αντικείμενο (αεραθλητισμός κλπ.) αποτελεί κομμάτι αυτής.

Ταυτόχρονα, αεροσκάφη που ανήκουν σε ιδιώτες ή που δεν προορίζονται για τακτικές πτήσεις, ανεξαρτήτως τύπου πρόωσης, ταχύτητας και πτητικών ικανοτήτων, ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Αυτός ο τομέας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των πτητικών δραστηριοτήτων ολικά και και μαζί με τον τομέα της εκπαίδευσης/αεραθλητισμού, αποτελούν τον κύριο όγκο των κινήσεων της Γενικής Αεροπορίας.

Αεροσκάφη Επεξεργασία

 
Ελαφρό αεροσκάφος
 
Ιδιωτικό αεριοπροωθούμενο αεροσκάφος

Τα πιο κοινά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στις κινήσεις της Γενικής Αεροπορίας είναι:

  • Μονοκινητήρια ελαφρά και υπερελαφρά εμβολοφόρων κινητήρων
  • Ελαφρά και υπηρεσιακά πολλαπλών κινητήρων
  • Ελικοφόρα και αεριοπροωθούμενα ενός ή πολλαπλών κινητήρων για ιδιωτική, μη τακτική χρήση
  • Δοκιμαστικά αεροσκάφη κατασκευαστών σε δοκιμαστικές πτήσεις ή πτήσεις παράδοσης

Είναι εμφανές ότι αεροσκάφος Γενικής Αεροπορίας μπορεί να θεωρηθεί οποιοσδήποτε τύπος αεροσκάφους, αν και τα πιο κοινά τέτοια αεροσκάφη ανήκουν στις 3 πρώτες κατηγορίες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  • AOPA Hellas Ο σύλλογος Ελλήνων ιδιοκτητών και χειριστών αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας
  • Hellas General Aviation Ιστοχώρος επικοινωνίας Ελλήνων χειριστών αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας. Σύνδεσμοι για σχολές, μετεωρολογία, αεροφωτογραφίες κ.α.